www.szlovakforditas.sk


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Home

Na území Slovenskej republiky väčšina orgánov štátnej a územnej samosprávy akceptuje iba preklady opatrené doložkou
prekladateľa zapísaného v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.
Dokumenty a ostatné podklady mi môžete doručiť poštou, prípadne ich uložením do notárskeho centrálneho registra listín.
Ak Vám stačí „obyčajný“ preklad, môžete mi predmetný dokument poslať aj elektronicky na adresu jozef.vida@gmail.com
spolu s objednávkou.

Orientačná cena: 20 EUR / normostrana (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier)

Činnosť súdneho tlmočníka môže v Slovenskej republike vykonávať iba tlmočník zapísaný v zozname tlmočníkov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. V súčasnosti ako súdny tlmočník poskytujem služby pre rôzne orgány verejnej správy,
ako napr. súdy, prokuratúra, polícia a pod. Fyzickým a právnickým osobám tlmočím najmä pri rôznych obchodných
rokovaniach, valných zhromaždeniach, atď.

Orientačná cena: 20 EUR / hod.

Profesijná kariéra

2000 – 2005
2002. december
2005 – 2006
2006 – 2009
2009. júlPrávnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
Študijný pobyt na veľvyslanectve SR pri OSN v Ženeve
Notársky koncipient v Nových Zámkoch
Advokátsky koncipient v Nových Zámkoch
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK

Do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR som bol zapísaný ako tlmočník
a prekladateľ z/do maďarského jazyka dňa 14. februára 2007. Podmienkou zápisu bolo okrem iného aj predchádzajúca
5-ročná odborná prax a úspešné absolvovanie odbornej skúšky. Vzhľadom na skutočnosť, že som absolvoval právnickú
fakultu, mojou preferovanou oblasťou sú preklady rôznych dokumentov súvisiacich s právom a ekonómiou, ako napr. spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny, výpisy z obchodného registra, zmluvy, rôzne rozhodnutia a iné dokumenty
súvisiace so založením spoločnosti, avšak často ma vyhľadávajú aj s dokumentmi z oblasti lekárskej vedy, stavebníctva,
informatiky, záhradníctva, turistiky, atď.

Telefón: +421 903 82 72 72, +421 907 26 16 26, E-mail: jozef.vida@gmail.com
Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu